Sàn giao dịch bất động sản nhadatbrvt.com.vn

LiLy Bùi

hue.lystim2003@gmail.com

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức , BRVT. dt từ 5000-15000m2.

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức , BRVT. dt từ 5000-15000m2.

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức , BRVT. dt từ 5000-15000m2.

440 triệu/tháng
5500 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

232 triệu/tháng
2900 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, BR-VT

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, BR-VT

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, BR-VT

448 triệu/tháng
5600 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng 5000m2- 6000m2- 7500m2 QL 51, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 5000m2- 6000m2- 7500m2 QL 51, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 5000m2- 6000m2- 7500m2 QL 51, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

285 triệu/tháng
5000 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho nhà xưởng tổng DT 5000m2 trong KCN Châu Đức , BR-VT

Cho thuê kho nhà xưởng tổng DT 5000m2 trong KCN Châu Đức , BR-VT

Cho thuê kho nhà xưởng tổng DT 5000m2 trong KCN Châu Đức , BR-VT

370 triệu/tháng
5000 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, BR- VT

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, BR- VT

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, BR- VT

582.59 triệu/tháng
6854 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng giá rẻ KCN Châu Đức

Cho thuê kho xưởng giá rẻ  KCN Châu  Đức

Cho thuê kho xưởng giá rẻ KCN Châu Đức

224 triệu/tháng
2800 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê nhà xưởng KCN Châu Đức , BR- VT

Cho thuê nhà xưởng KCN Châu Đức , BR- VT

Cho thuê nhà xưởng KCN Châu Đức , BR- VT

224.64 triệu/tháng
2880 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê 2 nhà xưởng mỗi xưởng 2400m2, KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê 2 nhà xưởng mỗi xưởng 2400m2, KCN Châu Đức,  Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê 2 nhà xưởng mỗi xưởng 2400m2, KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

369.60 triệu/tháng
4800 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng KCN Châu Đức, Sonadezi , Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng KCN Châu Đức, Sonadezi , Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng KCN Châu Đức, Sonadezi , Bà Rịa Vũng Tàu

280 triệu/tháng
3500 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê nhà xưởng ngay Bà Rịa , giá siêu rẻ

Cho thuê nhà xưởng ngay Bà Rịa , giá siêu rẻ

Cho thuê nhà xưởng ngay Bà Rịa , giá siêu rẻ

640 triệu/tháng
8000 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê nhà xưởng 2.900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê nhà xưởng 2.900m2 -  5800m2 KCN Châu Đức,  Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê nhà xưởng 2.900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

232 triệu/tháng
2900 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng 3458m2 KCN Châu Đức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 3458m2 KCN Châu Đức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 3458m2 KCN Châu Đức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

262 triệu/tháng
3458 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức, BRVT. dt từ 5000-15000m2.

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức, BRVT. dt từ 5000-15000m2.

Cho thuê Kho xưởng Kcn Châu Đức, BRVT. dt từ 5000-15000m2.

440 triệu/tháng
5500 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2  KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

Cho thuê kho xưởng 2900m2 - 5800m2 KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

232 triệu/tháng
2900 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu

582.59 triệu/tháng
6854 m²
Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
03/12/2022