Sàn giao dịch bất động sản nhadatbrvt.com.vn

Cho thuê nhà riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách tin đăng
233 bất động sản
Sắp xếp theo:

NH20: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH20: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH20: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH18: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH18: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH18: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH17: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 1 Lầu, 8tr/tháng

NH17: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 1 Lầu, 8tr/tháng

NH17: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 1 Lầu, 8tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH16: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 3 phòng, 1 Lầu, 10tr/tháng

NH16: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 3 phòng, 1 Lầu, 10tr/tháng

NH16: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 3 phòng, 1 Lầu, 10tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH14: Cho thuê nhà - Ba Cu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH14: Cho thuê nhà - Ba Cu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH14: Cho thuê nhà - Ba Cu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH13: Cho thuê nhà - Trần Cao Vân - 4 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

NH13: Cho thuê nhà - Trần Cao Vân - 4 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

NH13: Cho thuê nhà - Trần Cao Vân - 4 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH12: Cho thuê nhà - Mạc Đỉnh Chi - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH12: Cho thuê nhà - Mạc Đỉnh Chi -  3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH12: Cho thuê nhà - Mạc Đỉnh Chi - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH1: Cho thuê nhà - Trương Công Định - 3 phòng, 1 Lầu, 8tr/th

NH1: Cho thuê nhà - Trương Công Định - 3 phòng, 1 Lầu,  8tr/th

NH1: Cho thuê nhà - Trương Công Định - 3 phòng, 1 Lầu, 8tr/th

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11/06/2021

NH33: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 2 phòng, 1 Lầu, 8tr/tháng

NH33: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 2 phòng,  1 Lầu,  8tr/tháng

NH33: Cho thuê nhà - Chu Mạnh Trinh - 2 phòng, 1 Lầu, 8tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH31: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH31: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH31: Cho thuê nhà - Khu Á Châu - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH30: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH30: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

NH30: Cho thuê nhà - Lương Văn Can - 3 phòng, 2 Lầu, 10tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH29: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 4 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

NH29: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 4 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

NH29: Cho thuê nhà - Nguyễn Hiền - 4 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH28: Cho thuê nhà - Hoàng Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

NH28: Cho thuê nhà - Hoàng Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

NH28: Cho thuê nhà - Hoàng Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 13tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH27: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh - 3 phòng, 1 Lầu, 9.5tr/tháng

NH27: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh - 3 phòng, 1 Lầu, 9.5tr/tháng

NH27: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh - 3 phòng, 1 Lầu, 9.5tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH24: Cho thuê nhà - Lê Hồng Phong - 3 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

NH24: Cho thuê nhà - Lê Hồng Phong - 3 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

NH24: Cho thuê nhà - Lê Hồng Phong - 3 phòng, 2 Lầu, 12tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
10/06/2021

NH10: Cho thuê nhà - Bình Gĩa - 3 phòng, Lầu, 9tr/tháng

NH10: Cho thuê nhà - Bình Gĩa  - 3 phòng,  Lầu, 9tr/tháng

NH10: Cho thuê nhà - Bình Gĩa - 3 phòng, Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
09/06/2021

NH9: Cho thuê nhà - Hoang Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH9: Cho thuê nhà - Hoang Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

NH9: Cho thuê nhà - Hoang Hoa Thám - 3 phòng, 2 Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
09/06/2021

NH8: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh - 2 phòng, 1 Lầu, 9tr/tháng

NH8: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh -  2 phòng, 1 Lầu, 9tr/tháng

NH8: Cho thuê nhà - Phan Chu Trinh - 2 phòng, 1 Lầu, 9tr/tháng

0 m²
Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
09/06/2021