Sàn giao dịch bất động sản nhadatbrvt.com.vn
Thông tin bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

17/09/2020 ,12:51

  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ đầu tư dự án Khu dân cư Tân Phước, tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

Khu dân cư Tân Phước

* Quy mô dự án khu dân cư Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

  Dự án có tổng diện tích 43.382m2, trong đó, đất ở 26.538m2; đất công viên cây xanh 1.271m2; đất công cộng 363 m2 và đất giao thông 15.208 m2 với tổng mức đầu tư hơn 102 tỷ đồng.

* Mục tiêu của dự án khu dân cư Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

  Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở theo quy hoạch tổng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ ỉệ 1/2000 Khu dân cư số thuộc đô thị mới Phú Mỹ. Dự án có tổng 226 căn nhà ở, cao 04 tầng, mật độ xây dựng 80% với quy mô dân số khoảng 900 người. Phương án tiêu thụ sản phẩm (bán, cho thuê, cho thuê mua), thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

* Tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

  Tiến độ thực hiện dự án: dự kiện năm 2020, lập và trình duyệt thiết kế cơ sở các công trình, cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng; năm 2021, thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật; năm 2022, xây dựng hoàn thiện dự án và đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh Bất động sản.

  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phú Mỹ (Nhà đầu tư) có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác có liên quan để đầu tư xây dựng dự án theo quy định hiện hành; thực hiện hoàn chỉnh thủ tục đất đai để thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định của Luật Đất đai; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại văn bản Quyết định chủ trương đầu tư. Trong quá trình đầu tư dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh đã đăng ký.

  Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Nhà đầu tư công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin theo quy định; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án cho UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản; chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác; chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nên khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định; bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

  Trước khi khởi công xây dựng, Nhà đầu tư phải liên hệ với UBND thị xã Phú Mỹ để được cung cấp xác định lộ giới các tuyến đường, hẻm, cao độ quy hoạch khu vực liên quan đến khu đất xây dựng công trình; trường hợp có thay đổi một trong các nội dung như: tên dự án, tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở thì Nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấp thuận bổ sung dự án trước khi thực hiện xây dựng; liên hệ các cơ quan chuyên ngành để hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư như: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng, phòng cháy và chữa cháy, đầu nối hạ tâng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước), tĩnh không, quy hoạch kiến trúc, bảo vệ môi trường...

  Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết, quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/6/2020